ภาษา : ไทย
  

ฟู้ดเกรด หรือ Food grade Lubricant คืออะไร?

Food Grade Lubricant (ฟู้ดเกรด) คือ น้ำมันหล่อลื่นเกรดพิเศษ ที่ใช้สำหรับเครื่องจักรในสายการผลิตอาหาร เนื่องจากถ้าใช้สารหล่อลื่นทั่วไปอาจมีโอกาสที่จะปนเปื้อนไปในระหว่างกระบวนการผลิต และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดสารไดออกซิน รวมไปถึงสารฟิวแรน ซึ่งเป็นสารที่มีส่วนประกอบคล้ายคลึงกับสารไดออกซินทั้งคุณสมบัติ อันตราย และแหล่งกำเนิด เป็นสารเคมีที่คงตัวได้ดีในดิน ไม่ย่อยสลายเมื่อถูกความร้อน ไม่ละลายในน้ำ แต่ละลายได้ดีในไขมัน จึงสะสมอยู่ในเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตได้

อันตรายจากสารไดออกซิน

การได้รับสารไดออกซินจากการสูดดมหรือรับประทานอาหารที่มีสารไดออกซินปนเปื้อนอยู่เป็นเวลานาน จนเกิดการสะสมในร่างกายมากเกินไปจะก่อให้เกิดโรคต่างๆ เช่น มะเร็งในระบบทางเดินหายใจ ตับ ท่อน้ำดี รวมไปถึงความพิการของทารกและการแท้งบุตรของหญิงมีครรภ์ได้

Food grade Lubricant (ฟู้ดเกรด) มีกี่ประเภท?

ประเภทของ ฟู้ดเกรด Food Grade Lubricant ทางกระทรวงเกษตรของประเทศสหรัฐอเมริกา (USDA) เป็นผู้ริเริ่มกำหนดและรับรองสารหล่อลื่นเกรดสำหรับอาหารโดยจำแนกออกเป็น 3 ประเภท คือ
H1: สารหล่อลื่นเกรดสำหรับอาหารที่ใช้ในกระบวนการผลิตซึ่งสารหล่อลื่นมีโอกาสสัมผัสกับอาหารได้ (แต่ปริมาณเพียงเล็กน้อย)
H2: สารหล่อลื่นที่ไม่ใช่เกรดสำหรับอาหาร สามารถใช้ในอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่ไม่มีโอกาสสัมผัสกับอาหาร
3H: น้ำมันหล่อลื่นเกรดอาหารที่ปกติสามารถรับประทานได้ ใช้สำหรับป้องกันสนิทกับตะขอเกี่ยว รถเข็น หรือเครื่องมืออื่นๆ ที่มีลักษณะคล้าย ๆ กัน โดยต่อมาหน้าที่การควบคุมการหล่อลื่นเกรดอาหารได้ถูกโอนย้ายไปยัง NSF International ซึ่งเป็นหน่วยงานสากลที่ดูแลเกี่ยวกับงานสาธารณสุข ความปลอดภัยและการปกป้องสิ่งแวดล้อม NSF จึงได้มีการขึ้นทะเบียนสารหล่อลื่นให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก คือ H1, 3H โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อสารหล่อลื่นเกรดอาหารที่ผ่านการขึ้นทะเบียนรับรองจาก NSF ได้จากเวปไซด์ www.nsf.org

Food Grade Lubricants (ฟู้ดเกรด ) ผลิตภัณฑ์ สารหล่อลื่น No-Tox

Bel-Ray Inc, ซึ่งเป็นผู้นำในเทคโนโลยีสารหล่อลื่นที่ไม่เป็นพิษ มีกลุ่มผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่น No-ToxÒ เกรดสำหรับอาหาร NSF H-1 ที่ครอบคลุมการใช้งานทั้งในอุตสาหกรรมผลิตยา, เครื่องดื่ม, เบเกอรี่, เครื่องสำอาง, อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์ปีก สุกรและเนื้อ รวมทั้งอุตสาหกรรมที่ต้องการความสะอาดอื่นๆ อีกมากมาย Food Grade Lubricant (ฟู้ดเกรด ) ผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่นในกลุ่ม “No-Tox” ของบริษัท Bel-Ray เป็นสูตรการผลิตลิขสิทธิ์เฉพาะที่เพิ่มส่วนผสมของสารป้องกันจุลินทรีย์และเชื้อแบคทีเรียเกรดอาหาร ซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (USDA) ดังนั้น Bel-Ray จึงเป็นบริษัทผลิตสารหล่อลื่นแห่งแรกที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารป้องกันเชื้อจุลินทรีย์ มีประสิทธิภาพควบคุมและยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย, ยีสต์ และราผิวในสารหล่อลื่นเกรดอาหารประเภท NSF-H1


Food Grade Lubricants (ฟู้ดเกรด ) คุณสมบัติของ No-Tox

Food Grade Lubricant (ฟู้ดเกรด ) ผลิตภัณฑ์ No-ToxÒ ทุกชนิดมีส่วนผสมของสารป้องกันจุลินทรีย์และเชื้อแบคทีเรียเกรดอาหาร โดยสารป้องกันจุลินทรีย์ที่ใช้ดังกล่าว ไม่เป็นสารฆ่าเชื้อหรือสารทำให้ปราศจากเชื้อ แต่เป็นสารที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย, ยีสต์, เชื้อรา และควบคุมการขยายตัวของจุลินทรีย์ โดยสรุปคุณสมบัติได้ดังนี้

    1. สารป้องกันจุลินทรีย์ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ Bel-Ray No-ToxÒ เกรดสำหรับอาหารเป็นสารสำหรับป้องกันจุลินทรีย์และเชื้อแบคทีเรียที่จะเกิดขึ้นในสารหล่อลื่นเท่านั้น
    2. ผลิตภัณฑ์ Bel-Ray No-Tox ไม่สามารถฆ่าจุลินทรีย์ที่สัมผัสอยู่บนผิววัสดุและไม่มีคุณสมบัติทำให้พื้นผิวเครื่องจักรนั้นปราศจากเชื้อโรค
    3. สารยับยั้งจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ Bel-Ray No-Tox จะป้องกันการเคลื่อนย้ายถ่ายเทของจุลินทรีย์ในน้ำมัน/จาระบี ไม่ให้ปนเปื้อนไปสู่อาหารหรือชิ้นส่วนเครื่องจักรในกระบวนการผลิต
    4. ผลิตภัณฑ์ Bel-Ray No-Tox ไม่มีจุดมุ่งหมายในการนำไปใช้งานเพื่อทำลาย, ขัดขวาง , ทำให้ไม่เป็นอันตราย, ป้องกันหรือควบคุม ไม่ให้เกิดอันตรายจากเชื้อจุลินทรีย์ แต่ถูกผลิตมาเพื่อใช้ในการหล่อลื่นเครื่องจักรในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ตัวผลิตภัณฑ์ Bel-Ray No-Tox ไม่ได้เป็นสารปราศจากเชื้อโดยตัวของมันเอง
    5. ผลิตภัณฑ์ Bel-Ray No-Tox ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก Kosher, Pareve และ Halal