ภาษา : 

Chain Lubricants 

 

No-Tox Food Grade Waterproof Chain Lubricant Spray
(ชื่อเดิม: No-Tox Waterproof Chain Lube Aerosol)
Product No. 64070
สเปรย์ฉีดโซ่ฟู้ดเกรดทนน้ำ NSF-H1 ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส
ผ่านการรับรองมาตรฐาน Halal, Kosher และ Pareve
น้ำมันกึ่งสังเคราะห์ความหนืดสูง ISO VG 460 ยึดเกาะผิว
Falex EP Test @1,250 ปอนด์
ผ่านการรับรองมาตรฐาน VOC โดย CARB และ OTC
อุณหภูมิการใช้งาน:       (-9)oC ถึง 177 oC 
เกรด:                           ISO VG 460 
สี:                                ขาวใส
No-Tox Food Grade Silicone Lubricant Spray
(ชื่อเดิม: No-Tox Silicone Lube Aerosol)
Product No. 61780
สเปรย์ซิลิโคนฟู้ดเกรดเอนกประสงค์ NSF-H1 ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส
ผ่านการรับรองมาตรฐาน Halal, Kosher และ Pareve 
ซิลิโคนเหลวเกรดอาหารที่มีความหนึด 320 ยึดเกาะผิวโลหะ 
ทนต่อสารเคมี ไม่ทำอันตรายหรือกัดพลาสติก สีตัวถัง ยาง ซีล โอริง
ผ่านการรับรองมาตรฐาน VOC โดย CARB และ OTC
อุณหภูมิการใช้งาน:       (-40)oC ถึง 204oC 
เกรด:                           ISO VG 320 
สี:                                ขาวนวล
No-Tox Food Grade Multipurpose Lubricant Spray 
(ชื่อเดิม: No-Tox Multipurpose Lube Aerosol)
Product No. 61881
สเปรย์ฟู้ดเกรดหล่อลื่นเอนกประสงค์ NSF-H1 ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส
ผ่านการรับรองมาตรฐาน Halal, Kosher และ Pareve 
White Mineral Oil ความหนืดเบอร์ 100 ความสะอาดสูง
ค่า 4-Ball Wear Test, ASTM D22696, Scar dimeter เท่ากับ 0.45 มม.
ผ่านการรับรองมาตรฐาน VOC โดย CARB และ OTC
อุณหภูมิการใช้งาน:       (-9)oC ถึง 177oC 
เกรด:                           ISO VG 100
สี:                                ขาว
 
No-Tox Food Grade Dry PTFE Spray
Product No. 61710
สเปรย์เทฟรอนฟู้ดเกรดหล่อลื่นแบบแห้ง NSF-H1
ผ่านการรับรองมาตรฐาน Halal, Kosher และ Pareve
ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ ลดความร้อน 
ยึดเกาะผิวหน้าโลหะดีเยี่ยม ทนน้ำและชะล้างสูง  
ผ่านการรับรองมาตรฐาน VOC โดย CARB และ OTC
อุณหภูมิการใช้งาน:       (-200)oC ถึง 250oC 
เกรด:                           N/A
สี:                                ขาว 
 
No-Tox HD Food Grade Oil
(ชื่อเดิม: No-Tox HD Oil)
Product No. 62680, 62681, 62682, 62683, 62684, 62685, 62686, 62687, 62688, 62689, 62690
น้ำมันฟู้ดเกรดหล่อลื่นเครื่องจักร NSF-H1 ไม่มีกลิ่น/รส
ผ่านการรับรองมาตรฐาน Halal, Kosher และ Pareve 
น้ำมันพื้นฐานเป็น White Mineral Oil ความสะอาดสูง
ค่าความสะอาด ISO4406:1999 อยู่ที่ระดับ 16/14/12
ค่า Flaex EP Test เท่ากับ 1,500 ปอนด์
ค่า 4-Ball Wear Test เท่ากับ 0.40 มม.
เกรด:                           ISO VG 150 ถึง 1000
สี:                                ขาว
No-Tox Syntra Food Grade Synthetic Oil
(ชื่อเดิม: No-Tox Syntra Oil)
Product No. 64233, 64234, 64235, 64236, 64237, 64238, 64239, 64240, 64241, 64242, 64243
น้ำมันสังเคราะห์ฟู้ดเกรดหล่อลื่นเครื่องจักร NSF-H1
ผ่านการรับรองมาตรฐาน Halal, Kosher และ Pareve 
น้ำมันพื้นฐานเป็น Synthetic PAO ความสะอาดสูง
ค่าความสะอาด ISO4406:1999 อยู่ที่ระดับ 16/14/12
ค่า Flaex EP Test เท่ากับ 2,000 ปอนด์
ค่า 4-Ball Wear Test เท่ากับ 0.40 มม.
เกรด:                           ISO VG 150 ถึง 1000
สี:                                ขาว 
No-Tox Food Grade High Temperature Oil
(ชื่อเดิม: No-Tox Hi-Temp Oil 220)
Product No. 62577
น้ำมันสังเคราะห์ฟู้ดเกรดหล่อลื่นโซ่เตาอบ NSF-H1
ผ่านการรับรองมาตรฐาน Halal, Kosher และ Pareve 
น้ำมันสังเคราะห์ 100%, Synthetic Ester เกรดอาหาร 
ค่าดัชนีความหนืด 151 เพิ่มเสถียรภาพต่อความร้อน
ค่า Flaex EP Test เท่ากับ 2,000 ปอนด์
ค่า 4-Ball Wear Test เท่ากับ 0.35 มม.
อุณหภูมิการใช้งาน:        -26 oC ถึง 260oC
เกรด:                           ISO VG 220
สี:                                เหลืองใส