ภาษา : 

Hydraulic & Pneumatic Lubricant 

 

No-Tox HD Food Grade Oil
(ชื่อเดิม: No-Tox HD Oil)
Product No. 62680, 62681, 62682, 62683, 62684, 62685, 62686, 62687, 62688, 62689, 62690
น้ำมันฟู้ดเกรดหล่อลื่นเครื่องจักร NSF-H1 ไม่มีกลิ่น/รส
ผ่านการรับรองมาตรฐาน Halal, Kosher และ Pareve 
น้ำมันพื้นฐานเป็น White Mineral Oil ความสะอาดสูง
ค่าความสะอาด ISO4406:1999 อยู่ที่ระดับ 16/14/12
ค่า Flaex EP Test เท่ากับ 1,500 ปอนด์
ค่า 4-Ball Wear Test เท่ากับ 0.40 มม.
เกรด:                           ISO VG 150 ถึง 1000
สี:                                ขาว
No-Tox Syntra Food Grade Synthetic Oil
(ชื่อเดิม: No-Tox Syntra Oil)
Product No. 64233, 64234, 64235, 64236, 64237, 64238, 64239, 64240, 64241, 64242, 64243
น้ำมันสังเคราะห์ฟู้ดเกรดหล่อลื่นเครื่องจักร NSF-H1
ผ่านการรับรองมาตรฐาน Halal, Kosher และ Pareve 
น้ำมันพื้นฐานเป็น Synthetic PAO ความสะอาดสูง
ค่าความสะอาด ISO4406:1999 อยู่ที่ระดับ 16/14/12
ค่า Flaex EP Test เท่ากับ 2,000 ปอนด์
ค่า 4-Ball Wear Test เท่ากับ 0.40 มม.
เกรด:                           ISO VG 150 ถึง 1000
สี:                                ขาว 
No-Tox Food Grade Air Line Lubricant
(ชื่อเดิม: No-Tox AL Lube)
Product No. 62050
น้ำมันหล่อลื่นระบบลมฟู้ดเกรด NSF-H1 ไม่มีรส ไม่มีกลิ่น
ผ่านการรับรองมาตรฐาน Halal, Kosher และ Pareve 
White Mineral Oil ความหนืดเบอร์ 22 ความสะอาดสูง
สามารถดูดซับความชื้นที่เจือปนในลมที่เกิดจากอากาศที่อัดเกิดการขยายตัวหรือทำให้เย็นลง
ค่า Flaex EP Test เท่ากับ 1,500 ปอนด์
เกรด:                           ISO VG 22
สี:                                ขาวใสอมหลือง