ภาษา : 

No-Tox Food Grade Lubricants


 Bel-Ray No-ToxÒ Lubricants

สารหล่อลื่นเกรดสำหรับอาหาร

 

วัตถุประสงค์หลักของสารหล่อลื่นเกรดสำหรับอาหารคือ การให้การหล่อลื่นกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของสารหล่อลื่น พร้อมๆกับให้ความปลอดภัยกับผู้บริโภคแม้กระทั่งถึงจุลินทรีย์เล็กๆ ที่มองไม่เห็นมาสัมผัสกัน   แรกเริ่มเดิมที่นั้นกระทรวงเกษตรของประเทศสหรัฐอเมริกา (USDA) เป็นผู้ริเริ่มกำหนดและรับรองสารหล่อลื่นเกรดสำหรับอาหารโดยจำแนกออกเป็น 3 ประเภท  คือ

          H1: สารหล่อลื่นเกรดสำหรับอาหารที่ใช้ในกระบวนการผลิตซึ่งสารหล่อลื่นมีโอกาสสัมผัสกับอาหารได้ (แต่ปริมาณเพียงเล็กน้อย)

          H2สารหล่อลื่นที่ไม่ใช่เกรดสำหรับอาหาร สามารถใช้ในอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่ไม่มีโอกาสสัมผัสกับอาหาร

          3H: น้ำมันหล่อลื่นเกรดอาหารที่ปกติสามารถรับประทานได้  ใช้สำหรับป้องกันสนิทกับตะขอเกี่ยว  รถเข็น หรือเครื่องมืออื่นๆ ที่มีลักษณะคล้าย ๆกัน โดยต่อมาหน้าที่การควบคุมการหล่อลื่นเกรดอาหารได้ถูกโอนย้ายไปยัง NSF International  ซึ่งเป็นหน่วยงานสากลที่ดูแลเกี่ยวกับงานสาธารณสุข ความปลอดภัยและการปกป้องสิ่งแวดล้อม  NSF จึงได้มีการขึ้นทะเบียนสารหล่อลื่นนี้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก คือ  H1, 3H ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อสารหล่อลื่นเกรดอาหารที่ผ่านการขึ้นทะเบียนรับรองจาก NSF  ได้จากเวปไซด์  www.nsf.org. 

 

Bel-Ray Inc, ซึ่งเป็นผู้นำในเทคโนโลยีสารหล่อลื่นที่ไม่เป็นพิษ มีกลุ่มผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่น No-ToxÒ เกรดสำหรับอาหาร NSF H-1 ที่ครอบคลุมการใช้งานทั้งในอุตสาหกรรมผลิตยา, เครื่องดื่ม, เบเกอรี่, เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลตนเอง, อุตสาหกรรมแปรรูปสัตว์ปีก สุกรและเนื้อ รวมทั้งอุตสาหกรรมที่ต้องการความสะอาดอื่นๆ อีกมากมาย 

ผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่นในกลุ่ม No-ToxÒของบริษัท Bel-Ray เป็นสูตรการผลิตลิขสิทธิ์เฉพาะที่เพิ่มส่วนผสมของสารป้องกันจุลินทรีย์และเชื้อแบคทีเรียเกรดอาหาร ซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (USDA) ดังนั้น Bel-Ray จึงเป็นบริษัทผลิตารหล่อลื่นแห่งแรกที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารป้องกันเชื้อจุลินทรีย์ มีประสิทธิภาพควบคุมและยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย, ยีสต์ และราผิวในสารหล่อลื่นเกรดอาหารประเภท NSF-H1 

โดยหลักการทั่วไป น้ำมันพื้นฐานเกรดสำหรับอาหารจะถูกนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำมันหรือจาระบีสำหรับเครื่องจักรเครื่องมือทั่วไปที่อยู่ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อใช้หล่อลื่นตลับลูกปืน , เกียร์,  ปั๊ม , ระบบไฮดรอลิค, เครื่องกวน ฯลฯ  ซึ่งแม้ว่าการหล่อลื่นดังกล่าวส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นและทำงานอยู่ภายในตัวเครื่องจักรและถูกแยกจากสภาพแวดล้อมภายนอกอย่างชัดเจน  แต่อุปกรณ์เครื่องจักรในกระบวนการผลิตอาหารก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงการชะล้างทำความสะอาดด้วยน้ำ, ด่าง, สารเคมี และต้องผ่านกระบวนการด้านสุขอนามัย ทั้งนี้น้ำจากการล้างทำความสะอาดมีแนวโน้มเล็ดลอดเข้าไปในเครื่องจักร (เช่น ตลับลูกปืน, เกียร์ ฯลฯ) และสัมผัสกับสารหล่อลื่นตลอดเวลา ซึ่งก่อให้เกิดการรวมตัวของน้ำกับสารหล่อลื่นกลายเป็นส่วนผสมคล้ายน้ำนม (emulsion) ซึ่งเป็นอาหารอันอุดมสมบูรณ์ของเชื้อแบคทีเรีย, ยีสต์ และรา   อีกทั้งมีความเป็นไปได้ว่าเชื้อแบคทีเรียเหล่านี้จะเผาผลาญการหล่อลื่น และส่งผลเกิดการแพร่ขยายพันธุ์มากขึ้น

 

No-ToxÒ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Bel-Ray โดยผลิตภัณฑ์ No-ToxÒ ทุกชนิดมีส่วนผสมของสารป้องกันจุลินทรีย์และเชื้อแบคทีเรียเกรดอาหาร ที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะที่รับรองโดยกระทรวงเกษตรประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสารป้องกันจุลินทรีย์ที่ใช้ดังกล่าว ไม่เป็นสารฆ่าเชื้อหรือสารทำให้ปราศจากเชื้อ แต่เป็นสารที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย, ยีสต์, เชื้อรและควบคุมการขยายตัวของจุลินทรีย์ โดยสรุปคุณสมบัติได้ดังนี้

 

  1. สารป้องกันจุลินทรีย์ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ Bel-Ray No-ToxÒ เกรดสำหรับอาหารเป็นสารสำหรับป้องกันจุลินทรีย์และเชื้อแบคทีเรียที่จะเกิดขึ้นใน/บนสารหล่อลื่นเท่านั้น
  2. ผลิตภัณฑ์ Bel-Ray No-ToxÒ  ไม่สามารถฆ่าจุลินทรีย์ที่สัมผัสอยู่บนผิววัสดุและไม่มีคุณสมบัติทำให้พื้นผิวเครื่องจักรนั้นปราศจากเชื้อโรค
  3. สารยับยั้งจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์ Bel-Ray No-ToxÒ จะป้องกันการเคลื่อนย้ายถ่ายเทของจุลินทรีย์ในน้ำมัน/จาระบี ไม่ให้ปนเปื้อนไปสู่อาหารหรือชิ้นส่วนเครื่องจักรในกระบวนการผลิต
  4. ผลิตภัณฑ์ Bel-Ray No-ToxÒ ไม่มีจุดมุ่งหมายในการนำไปใช้งานเพื่อทำลาย, ขัดขวาง , ทำให้ไม่เป็นอันตราย, ป้องกันหรือควบคุม ไม่ให้เกิดอันตรายจากเชื้อจุลินทรีย์  แต่ถูกผลิตมาเพื่อใช้ในการหล่อลื่นเครื่องจักรในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม  ตัวผลิตภัณฑ์ Bel-Ray No-ToxÒ ไม่ได้เป็นสารปราศจากเชื้อโดยตัวของมันเอง
  5. ผลิตภัณฑ์  Bel-Ray No-ToxÒ ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก Kosher, Pareve  และ  Halal

 

สารหล่อลื่นประสิทธิภาพสูง Bel-Ray จากสหรัฐอเมริกา สำหรับงานหล่อลื่นเครื่องจักรในอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมหนัก พร้อมให้คำปรึกษาและปรับปรุงโปรแกรมการหล่อลื่นเครื่องจักรของท่าน...

Flex Your Engine

 

 

ดาวน์โหลดบทความ: Bel-Ray No-Tox Lubricants - สารหล่อลื่นเกรดสำหรับอาหาร