ภาษา : 

โปรโมชั่น 2 น้ำมันหล่อลื่นโซ่ในเตาอบ


 

 Bel-Ray Bakerylube No-Tox AG

น้ำมันหล่อลื่นโซ่ฟู้ดเกรดที่ออกแบบมา สำหรับการหล่อลื่นที่เหมาะสมกับอุณหภูมิที่แตกต่างกัน

มีสารหล่อลื่นชนิด PTFE เกรดพิเศษและสารเพิ่มประสิทธิภาพที่ป้องกันการสึกหรอ

ที่เหนือกว่า ผ่านมาตรฐาน NSF H1, Kosher และ Pareve
การใช้งาน : โซ่, คอนเวเยอร,์ แบริ่ง เตาอบ
คุณสมบัติ : Bel-Ray Bakerylube No-Tox AG ออกแบบมาเพื่อเป็นสารหล่อลื่นที่ให้ฟิล์มหล่อลื่นที่แข็งแรง สำหรับหล่อลื่นบริเวณโซ่และแบริ่งของเครื่องจักรผลิตอาหาร ช่วยลดการระเหยของของเหลวและทำใหเ้กิดควันน้อยอุณหภูมิสำหรับ
การใช้ผลิตภัณฑ์ : แนะนำให้ทาหรือหยดสารหล่อลื่น เมื่ออุณหภูมิโซ่อยู่ในช่วงอุณหภูมิ 66 °C ถึง 82 °C เพื่อให้สารหล่อลื่นมีประสิทธิภาพสูงสุด
และไม่ทำให้เกิดควันอุณหภูมิความร้อนสูงสุดที่สามารถหล่อลื่นได้ที่อุณหภูมิ 260°C